LAMPPETROLEUM / Lamppetroleum Type C van Total België

LAMPPETROLEUM / Lamppetroleum Type C
van Total België

Deze tekst is van een Fiche van Total België, helaas heb ik de directe link van het bestand niet meer. Daarvoor mijn excuus.  Lamppetroleum total belgie fiche_20_nl

LAMPPETROLEUM

Klik op de afbeelding om de waarden zoals vlampunt te zien

 

De sociale omwentelingen, welke door de industriële revolutie van de 19e eeuw werden veroorzaakt, resulteerden, onder andere, in de noodzaak voor een goede en goedkope brandstof voor verlichting :

de mensen wensten licht om na zonsondergang te kunnen werken en lezen.

Walvisolie was slechts betaalbaar voor de rijken, kaarsen hadden een sterke en onaangename geur, en gasverlichting was er enkel in de luxueuse woningen van de grote steden.

Het onderzoek naar deze nieuwe brandstof deed de vraag naar ruwe aardolie fors toenemen.

Omstreeks 1850 werkten vele wetenschappers aan methodes om aardolieproducten commercieel en op grote schaal te kunnen toepassen.
Zo begon James Young met het maken van verschillende producten welke uit aardolie werden gewonnen, maar hij keerde zich nadien tot de distillatie van steenkool.

De Canadese fysicus en geoloog Abraham Gessner legde in 1852 een patent neer voor het bekomen van een nieuwe en goedkope, uit aardolie gewonnen brandstof voor lampen.
Deze “lamppetroleum” werd gebruikt in een nieuw type lampen, bestaande uit een op voet gemonteerde reservoir, met daarboven een elegante glazen schouw. Porseleinen of koperen petroleumlampen troonden in alle huiskamers en verlengden de dag.

In de raffinaderij wordt lamppetroleum bekomen uit de fractie “keroseen”,
welke afkomstig is van de atmosferische distillatie.
Keroseen wordt voornamelijk gebruikt als brandstof voor straalmotoren van vliegtuigen.

Lamppetroleum, ook bekend onder de benamingen “witte petroleum” en “burning kerosene (BUK)”, wordt ook zeer veel gebruikt als brandstof voor petroleumkachels.
Deze kachels, van het type met kous of met katalysator, worden hedendaags nog zeer veel gebruikt, voornamelijk als bijverwarming.

In het Verenigd Koninkrijk wordt lamppetroleum zeer ruim toegepast als brandstof voor keukenfornuizen,
en in sommige streken van Afrika, Zuid Amerika en Azië, is lamppetroleum, na hout, de meest gebruikte brandstof.

Het uiterst lage zwavelgehalte van de door Total Belgium verhandelde lamppetroleum (Lamppetroleum Type C), laat naast verwarming en verlichting, nog zeer talrijke en zeer diverse toepassingen toe: hulpstof voor ontkisting, verdunner (solvent), ontvetter, reiniger, koudeverbeteraar voor mazout, en nog vele andere.

Gezien de enorme variëteit van toepassingsmogelijkheden, wordt lamppetroleum onderworpen aan een bijzonder accijnsrecht.
Om onwettelijke toepassingen te beletten, wordt aan lamppetroleum een wettelijk verplichte merkstof toegevoegd.
De aanwezigheid van deze merkstof heeft als doel het gebruik van lamppetroleum te verbieden voor de voeding van motoren andere dan deze waarvoor een vrijstelling werd gegeven door de administratie van douane en accijnzen,
zoals onder andere landbouwvoertuigen.
Tot 1 juli 2002 werd “furfurol” gebruikt voor het merken van mazout en lamppetroleum.
Vanaf deze datum wordt het gebruik van een nieuwe merkstof “Solvent Yellow 12” (ook Euromarker genoemd) door een Europese Richtlijn opgelegd.
De toevoeging van deze nieuwe merkstof geeft een geelachtige kleur aan de lamppetroleum, waardoor deze dus niet meer kleurloos is zoals voordien.

Lamppetroleum is een uitstekende koudeverbeteraar voor Diesel en mazout, maar mag, gezien de aanwezigheid van de wettelijke merkstof, enkel worden gebruikt voor mazout. Bij een wegcontrole, zou een Diesel waarvan men het koudegedrag zou hebben verbeterd met lamppetroleum, een positief resultaat geven.

Voor verbrandingstoepassingen zijn het zwavelgehalte en het roetpunt de belangrijkste eigenschappen: –
Het uiterst lage zwavelgehalte beperkt de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) tot een extreem lage waarde. –
Het roetpunt geeft de vlamhoogte aan, vanaf welke roetvorming optreedt, wat resulteert in zwarte rook.
Deze test wordt in het laboratorium uitgevoerd met een genormaliseerde petroleumlamp.

 

 

Klik op de afbeelding om de Fiche te bekijken

http://total.link.be/be/B2B_COM_NL/Productfiche%20Lampolie%20TYPE%20C.pdf